GYES

PDF Nyomtatás E-mail
Alanyi jogon járó ellátások

Gyermekgondozási segélyre  (GYES-re) jogosult:

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, vagy a gyám, saját háztartásában nevelt gyermeke harmadik életévének betöltéséig.

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig jár az ellátás, ikergyermekek esetén pedig tankötelessé válásuk évének végéig. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást, valamint a gyermek első életévének betöltése után, a nagyszülő is jogosult lehet a GYES-re. A nagyszülő azonban csak akkor igényelheti az ellátást, ha a gyermek gondozása, nevelése a szülők háztartásában történik. Szükséges továbbá, hogy a szülők lemondjanak a GYES-ről, valamint egyetértsenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe. Ez esetben mind a szülőnek, mind a nagyszülőnek meg kell felelnie a jogosultsági feltételeknek.

 

A gyermekgondozási segély (GYES) összege:

A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Ez 2012-ben 28.500.- Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 10% kerül levonásra, így nettó összege: 25.650.- Ft havonta. Az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül. Amennyiben nyugdíjas nagyszülő igényli az ellátást, úgy azt levonás nem terheli.

Ikergyermekek esetén a GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének;

 • 2 gyermek esetén 200 %-ával,
 • 3 gyermek esetén 300 %-ával,
 • 4 gyermek esetén 400 %-ával,
 • 5 gyermek esetén 500 %-ával,
 • 6 gyermek esetén 600 %-ával.

Ha az ikergyermekeket nevelő szülő a gyermekek 1 éves kora után heti 40 órában keresőtevékenységet folytat, akkor csupán 1 gyermek után lesz jogosult GYES-re, azaz nettó 25.650.- Ft ellátásra számíthat havonta.

Töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

 

Hol kell igényelni a gyermekgondozási segélyt (GYES-t)?

Az ellátás igénylését a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához, illetve Családtámogatási Ügyfélszolgálatához kell postai úton vagy személyesen, esetleg ügyfélkapun keresztül (ügyfélkapus regisztráció birtokában) benyújtani.
Néhány munkáltató esetében működik családtámogatási kifizetőhely, melyek a következők:
 • a Honvédelmi Minisztérium,
 • az Információs Hivatal,
 • a Alkotmányvédelmi Hivatal,
 • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
 • az Országgyűlés Hivatala.
Amennyiben a jogosult e szerveknél áll foglalkoztatásban, akkor igénybejelentését hozzájuk kell benyújtani.

A Magyar Államkincstár Családtámogatási Ügyfélszolgálatainak elérhetőségei, ügyfélfogadási rendje elérhető itt.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

 

Szükséges okmányok az igényléshez:

 • A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt, a „Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" című nyomtatványon kell benyújtani. Nagyszülő kérelmező esetében ezen kívül a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozási segély megállapításához" című nyomtatványt is, míg gondozásba helyezett gyermek esetén a "Nyilatkozat a gondozásba kihelyezett gyermek után járó gyermekgondozási segély megállapításához" című nyomtatványt is csatolni kell.
 • A formanyomtatványon kitöltési útmutató található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, okmányok megnevezését. Az ellátás igényléséhez - az orvosi igazolások, dokumentációk kivételével - elegendő az okmányok másolatát benyújtani.

A gyermekgondozási segély igényléséhez szükséges nyomtatványok elérhetők itt.

 

A gyermekgondozási segélyben (GYES-ben) részesülő személy keresőtevékenysége:

 • A gyermek 1 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat a jogosult, ám azt követően legfeljebb heti 30 órában dolgozhat. Ha a munkavégzés a jogosult otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül végezhet keresőtevékenységet. Otthonán kívül, heti 40 órában foglakoztatott jogosultnak, munkáltatója felé jelezni kell a fizetés nélküli szabadság megszakítását és a munkába állás napjától az Államkincstártól kérnie kell a gyermekgondozási segély folyósításának megszüntetését. (GYES folyósítása mellett legfeljebb heti 30 órában végezhető keresőtevékenység.)
 • A GYES-ben részesülő nagyszülőre más szabályok vonatkoznak. A gyermek 3 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat, ezt követően pedig  legfeljebb heti 30 órában dolgozhat. Ha a munkavégzés az otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül végezheti azt.
 • Ikergyermekeket nevelő szülő a gyermekek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül végezhet keresőtevékenységet, azonban ezt követően már csak 1 gyermek után folyósítják számára a GYES-t.
 • Tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő jogosult, a gyermek 1 éves kora után időkorlátozás nélkül vállalhat munkát.

 

Gyermekgondozási segély (GYES) méltányossági alapon történő engedélyezése:

A Magyar Államkincstár vezetője méltányossági jogkörben eljárva, gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a gyermeket nevelő személy számára,

 • ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva vannak.
 • Ha a gyermek, - betegsége miatt - napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható,

lehetőség van arra, hogy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig megállapítsák, vagy meghosszabbítsák a GYES jogosultságot. Ez azonban legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig vehető igénybe.

A méltányossági kérelemhez csatolni kell - a fennálló októl függően:

 • a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról
 • a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető